Regulamin usługi

Regulamin Platformy Szkoleniowej www.kadryverte.pl

Poniżej znajdą Państwo regulamin Platformy Szkoleniowej www.kadryverte.pl, w którym zostały zawarta wszystkie informacje o:

 • Pakietach subskrypcji, w ramach których mogą Państwo uzyskać dostęp do treści cyfrowych, wchodzących w skład platformy szkoleniowej,
 • sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy,
 • dostępnych metodach płatności,
 • zasadach dostępu do Platformy Szkoleniowej,
 • możliwości odstąpienia od umowy,
 • postępowaniu reklamacyjnym.

Platforma Szkoleniowa należy do firmy Verte Katarzyna Bielecka, z siedzibą pod adresem ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica pod numerem NIP 576-150-18-82 oraz REGON 160383675.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin z dnia 1.12.2020r. wraz z jego późniejszymi ewentualnymi zmianami, dostępny na stronie https://kadryverte.pl/regulamin
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka sektora finansów publicznych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zakupu dostępu do Platformy Szkoleniowej.
 3. Sprzedawca – Verte Katarzyna Bielecka, z siedzibą pod adresem ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica pod numerem NIP 576-150-18-82 oraz REGON 160383675.
 4. Platforma Szkoleniowa – platforma internetowa zawierająca treści cyfrowe, działająca pod adresem www.kadryverte.pl
 5. Pakiet Subskrypcji – okres na który zostaje wykupiony dostęp do zawartości Platformy Szkoleniowej.

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy Szkoleniowej. W skład tych treści wchodzą: nagrania webinarów, nagrania szkoleń, wzory dokumentów oraz dostęp do webinarów i szkoleń na żywo, dostęp do dedykowanego forum.
 2. Przedsprzedaż Platformy Szkoleniowej rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2020r. i będzie trwała do 31 grudnia 2020r. Natomiast dostęp do treści Platformy Szkoleniowej rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2021r.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Szkoleniowej, a także prawa i obowiązki zarówno po stronie Sprzedawcy jak i Kupujących.
 4. Do korzystania ze Platformy Szkoleniowej nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Niezbędne jednak jest:
 • Dostęp do internetu
 • Standardowy system operacyjny (mp. Linux, Mac OS, Windows lub podobny)
 • Standardowa przeglądarka internetowa – Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox lub Google Chrome (wymogiem koniecznym przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „cookie”)
 • Aktywny adres e-mail.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy Szkoleniowej wynikające z niespełnienia przez Kupującego wymagań technicznych.
 2. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej lub skorzystać z dostępu do oferty przedsprzedaży anonimowo ani posługując się pseudonimem.

 

§2

Przedmiot zakupu.

 1. Przedmiotem zakupu określa się dostęp do Platformy Szkoleniowej na okres wybrany przez Kupującego. Okres dostępu oraz możliwe do wyboru Pakiety Subskrypcji zostały opisane w §4.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów, formularzy, logotypów zamieszczonych na stronie internetowej www.kadryverte.pl należą wyłącznie do Sprzedającego a udostępnianie ich innym podmiotom może występować wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dopełnić wszelkich procedur § 5 Składanie zamówienia a w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej.
 3. Podczas złożenie zamówienia, konieczne jest utworzenie konta użytkownika, które zapewnia dostęp do zawartości Platformy Szkoleniowej.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie Szkoleniowej. W koncie użytkownika przechowywane są dane Kupującego, historia korzystania z Platformy oraz imiona i nazwiska maksymalnie 3 dodatkowych użytkowników Platformy Szkoleniowej.
 5. Kupujący loguje się do Konta użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 6. Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w tekst widoczny w wiadomości.
 7. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy Szkoleniowej.
 9. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

 

§4

Pakiety Subskrypcji

 1. Dostęp do treści Platformy Szkoleniowej możliwy jest w ramach jednego z trzech Pakietów Subskrypcji:
 • Pakiet Subskrypcji nr 1 zapewnia dostęp przez okres jednego miesiąca,
 • Pakiet Subskrypcji nr 2 zapewnia dostęp przez okres trzech miesięcy,
 • Pakiet Subskrypcji nr 3 zapewnia dostęp przez okres sześciu miesięcy.
 1. Ceny pakietów zaprezentowane są na stronie głównej www.kadryverte.pl oraz na stronie www.sklep.centrumverte.pl
 2. Dostęp do zawartości Platformy Szkoleniowej w przypadku przedsprzedaży trwającej od 1 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2020r. zostanie przyznany w dniu 1 stycznia 2021r. zgodnie z wybranym przez Kupującego Pakietem Subskrypcji.
 3. W przypadku zakupu pakietu po 31 grudnia 2020r. dostęp do Platformy Szkoleniowej zostanie przyznany niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego Pakietu Subskrypcji.
 4. Okres dostępu w przypadku przedsprzedaży jest liczony od 1 stycznia 2021r. i jest zgodny z zakupionym Pakietem Subskrypcji przez Kupującego.
 5. Okres dostępu w przypadku regularnej sprzedaży (od 1 stycznia 2021r.) liczony jest od dnia uruchomienia dostępu do Platformy Szkoleniowej, po uprzednim opłaceniu faktury przez Kupującego.
 6. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej.
 7. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrybcji/pakietu przedłużenia dostępu o kolejny okres miesiąca, trzech miesięcy lub sześciu miesięcy. Ma również możliwość zakupu kolejnego Pakietu Subskrypcji w dowolnym momencie, w którym będzie zainteresowany ponownym dostępem do Platformy Szkoleniowej.

 

§5

Zakup lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy

 1. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej odbywa się poprzez wybór Pakietu Subskrypcji umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Opis Pakietów Subskrypcji dostępny jest na stronie głównej www.kadryverte.pl.
 2. Po wyborze Pakietu Subskrypcji, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie formularza zamówienia.
 4. Klient ma do wybory dwie metody płatności:
 • Płatność poprzez bramkę płatności:
 • Płatność na podstawie faktury pro-forma. Termin płatności faktury to 3 dni.
 1. W wypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w terminie, Sprzedający wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem biuro@centrumverte.pl
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy Szkoleniowej.

 

§6

Korzystanie z Platformy Szkoleniowej

 1. W trakcie zakupu dostępu do Platformy Szkoleniowej Kupujący zakłada konto użytkownika określając login, hasło oraz dane osobowe, które będą danymi figurującymi w panelu klienta.
 2. W przypadku zakupu dostępu do Platformy Szkoleniowej w okresie przedsprzedaży, Klient otrzyma dostęp do Platformy Szkoleniowej od dnia 1 stycznia 2021r. na okres, na który został zakupiony Pakiet Subskrypcji.
 3. W przypadku zakupu dostępu do Platformy Szkoleniowej w regularnej sprzedaży, niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego Pakietu Subskrypcji, Kupujący otrzymuje dostęp do zawartości Platformy Szkoleniowej.
 4. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy Szkoleniowej lub dokonuje po pewnym czasie ponownego zakupu dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej, nie ma konieczności zakładania kolejnego konta użytkownika, może nadal korzystać z dotychczas posiadanego w ramach Platformy Szkoleniowej konta użytkownika.
 5. W momencie zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 6. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim, poza 3 osobami, które można wpisać jako dodatkowych użytkowników Platformy Szkoleniowej.
 • nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania z Platformy Szkoleniowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.
 2. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

 

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@centrumverte.pl.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

§8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, założenia konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami.
 3. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z Platformą oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.
 4. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.
 5. Zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kadryverte.pl/polityka-prywatnosci

 

§9

Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Platformy Szkoleniowej korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

 

§10

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem, funkcjonowaniem Platformy Szkoleniowej można zgłaszać na adres e-mail biuro@centrumverte.pl.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać dane podane podczas rejestracji do Platformy Szkoleniowej, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania. Informacja o ich rozstrzygnięciu zostanie przekazana drogą elektroniczną.
 3. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy Szkoleniowej www.kadryverte.pl bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy Szkoleniowej o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.
 4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020r.

Zostaw nam swój adres email, poinformujemy Cię o nowościach

Cenimy sobie Twoją prywatność. Nie rozsyłamy spamu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.