Szkolenie – Wynagrodzenia pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 roku – wzrost minimalnego wynagrodzenia, korekta katalogu stanowisk

Termin: 25.06.2024r., godz. 10.00

Czas trwania: 4H

Prowadzący: Kalina Kaczmarek

1. Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 lipca 2024

 • kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 roku
 • zmiany wynagrodzenia od 1 lipca 2024
 • rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jst
 • nowe stawki minimalnego wynagrodzenia
 • realizacja podwyżek jakie zmiany w kategorii zaszeregowania
 • kwoty bazowe
 • średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej

2. Skutki wzrostu płacy minimalnej dla potrąceń z wynagrodzeń, limitów odpraw.

 • dodatki za pracę nocną – konieczność przeliczenia podstawy
 • odszkodowania i odprawy
 • wzrost stawki wynagrodzenia minimalnego a wpływ na podstawy wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • zmiana płacy minimalnej a wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym
 • zmiana minimalnej podstawy składki emerytalno-rentowej dla osób na urlopie wychowawczym
 • wzrost minimalnego wynagrodzenia w lipcu 2024 a skutki podatkowe

3. Potrącenia z wynagrodzenia a kwota minimalnego wynagrodzenia

 • obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia
 • dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego w 2024 roku
 • kwota wolna od potrąceń w 2024 roku
 • kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku netto
 • rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia
 • odliczenie a potrącenie z wynagrodzenia

4. Naliczanie wynagrodzenia pracownika po złożeniu oświadczenia PIT-2

 • nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi;
 • kwota zmniejszająca podatek u kilku płatników;
 • niepobieranie zaliczki przez płatnika;
 • formularz PIT-2 z nowymi elementami.
 • rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
 • odliczenie składek na związki zawodowe;
 • odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców
 • czy można zrezygnować z podwyższonych KUP od kiedy i z jakim skutkiem
 • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 • rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
 • ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
 • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego
 • naliczanie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
 • wspólne rozliczanie się małżonków a lista płac
 • skutki wadliwego składania oświadczenia PIT 2, kto ponosi odpowiedzialność
 • odpowiedzialność z KKS podatnika

5. Naliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych

 • kiedy występują nadgodziny a kiedy dopełnienie do etatu
 • nadgodziny w różnych systemach czasu pracy jak wyliczyć
 • główne zasady prawidłowego planowania czasu pracy
 • czy jest możliwość zmiany grafików w trakcie okresu rozliczeniowego – stanowisko PIP
 • rozliczanie godzin dobowych i średniotygodniowych – stanowisko PIP
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
 • składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
 • składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
 • ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
 • rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp.)
 • wynagrodzenie za nadgodziny kierownika za pracę wykonaną w razie koniczności
 • wynagrodzenie za nadgodziny niepełnoetatowca
 • wynagrodzenie za nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy
 • nadgodziny tytułem naruszenia doby pracowniczej

6. Naliczanie wynagrodzenia za urlop i naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze

 • kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego
 • urlop w równoważnym systemie czasu pracy jak udzielić
 • urlop proporcjonalny kiedy występuje
 • stanowisko PIP w sprawie urlopu dla niepełno etatowca – zmiana w skali roku
 • jak zapisać informację o urlopie wypoczynkowym w treści świadectwa pracy
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze przy stałych i zmiennych składnika wynagrodzenia
 • wynagrodzenie urlopowe – składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
 • normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru urlopu
 • podstawa wyliczeń w przypadku długiej nieobecności poprzedzającej urlop lub wypłatę ekwiwalentu
 • termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalent za urlop
 • obliczenie ekwiwalentu za urlop pracownika niepełnosprawnego, wobec którego ma zastosowanie skrócona norma czasu pracy
 • współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

7. Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej

 • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

8. Urlop opiekuńczy i zasady naliczania wynagrodzenia

 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

9. Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę – przykłady wyliczeń:

 • zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
 • szkolenia BHP,
 • szkolenia a prawo do wynagrodzenia
 • nowe przerwy w pracy

10. Ustalenie wynagrodzenia za część przepracowanego miesiąca – przykłady wyliczeń wynagrodzenia.

 • zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby
 • zmniejszenie wynagrodzenia z powodu innej nieobecności pracownika
 • rozpoczęcie lub zakończenie umowy w trakcie miesiąca
 • nieliczenie wynagrodzenia w praktyce w przypadku wystąpienia kilku nieobecności usprawiedliwionych w danym miesiącu z zachowanym prawem do wynagrodzenia
 • wynagrodzenie kiedy pracownik nie przepracował ani jednego dnia.

11. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego

 • pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • urlop na przełomie miesiąca
 • termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • urlop okolicznościowy – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie
 • stawka minimalnego wynagrodzenia styczeń 2023 a lipiec 2023r.
 • minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • formularz PIT-2 z nowymi elementami.
 • rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
 • ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
 • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

12. Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę:

 • zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
 • szkolenia BHP,
 • nowe przerwy w pracy

13. Ćwiczenia praktyczne – omawianie przykładowych wyliczeń

Jesteś zainteresowany tym tematem?

Ten materiał i wiele więcej obejrzysz na platformie Kadry Verte.

Zostaw nam swój adres email, poinformujemy Cię o nowościach

Cenimy sobie Twoją prywatność. Nie rozsyłamy spamu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.