Szkolenie – Czas pracy 2024 – praktyczne aspekty planowania, rozliczania i dokumentowania czasu pracy

Termin: 18.07.2024r., godz. 10.00

Czas trwania: 4H

Prowadzący: Kalina Kaczmarek

1. Podstawowe definicje czasu pracy

 • Regulaminy pracy , obwieszczenia powodem najczęstszych wykroczeń – zła regulacja czasu pracy
 • Czy w związku ze zmianami przepisów należy dokonać zmian w aktach wewnątrzzakładowych
 • Jakie zapisy w regulaminie są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy
 • Jaki zapis w regulaminie daje możliwość zmiany grafiku w trakcie jego obowiązywania. Stanowisko PIP
 • Jakie zapisy z zakresu czasu pracy warto zawrzeć w regulaminie pracy
 • Czy zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej dla pracowników.

2. Doba pracownicza

 • Doba pracownicza a doba astrologiczna
 • Kiedy można legalnie naruszyć dobę pracowniczą
 • Odpoczynki dobowe w grafiku czasu pracy
 • Planowanie pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej
 • Nadgodziny a doba pracownicza
 • Doba pracownicza a limit godzin do przepracowania
 • Odpoczynek dobowy a równoważenie odpoczynku dobowego – stanowisko PIP
 • Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 • Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
 • Odpoczynki dobowe w grafikach czasu pracy
 • Ustalenie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy
 • Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników

3. Tydzień

 • Zasady planowania czasu pracy w tygodniu
 • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a rekompensata nadgodzin
 • Od kiedy liczymy tydzień w zakładzie pracy
 • Tydzień pracy a pracownik zatrudniony w połowie tygodnia lub w połowie okresu rozliczeniowego czasu pracy
 • Odpoczynki tygodniowe czy należy zawsze udzielić odpoczynku 35 godzin
 • Odpoczynek tygodniowy w różnych systemach czasu pracy
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
 • Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy

4. Okres rozliczeniowy czasu pracy

 • Od czego jest uzależniona długość okresu rozliczeniowego czasu pracy
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co daje pracodawcy przy planowaniu czasu pracy
 • Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy
 • Planowanie czasem pracy w okresie rozliczeniowym?
 • Jak gospodarować czasem pracy w okresie rozliczeniowym
 • Kiedy można legalnie naruszyć przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik
 • Dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach..
 • Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 • Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 • Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.
 • Obliczanie limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

5. Planowanie czasu pracy

 • Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na
 • Dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
 • Indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
 • Komu PIP przypisze odpowiedzialność za błędnie sporządzony grafik
 • Elastyczna organizacja czasu pracy:
 • Rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
 • Ruchomy rozkład czasu pracy
 • Kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy
 • Jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
 • Rozkłady indywidualne.
 • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
 • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
 • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
 • Czy można planować pracę w sobotę, niedzielę czy święto
 • Ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika
 • Czy pracownik kadr odpowiada za ewidencje czasu pracy czy kierownik ?Kogo ukarze PIP za błędne sporządzanie ewidencji czasu pracy?
 • Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
 • Czy pracownikom zarządzającym i kierownikom ewidencjonować godziny nadliczbowe?
 • Czy jest coś takiego jak nienormowany czas pracy?
 • Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
 • Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
 • Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?

6. Czas pracy osób niepełnosprawnych:

 • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych,
 • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy,
 • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia – czy to jeszcze „normalna” praca czy już nadgodzina,
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy,
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

7. Czas pracy niepełnoetatowców:

 • Czy to dopełnienie czy już nadgodzina,
 • W jaki sposób dokonywać zapisów o dopełnieniu w umowie o pracę,

8. Rozliczanie czasu pracy pracownika:

 • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • Rozliczanie nadgodzin w różnych systemach czasu pracy
 • Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
 • Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

9. Wyjścia prywatne – a czas pracy pracownika

 • Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 • Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
 • Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 • Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 • Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 • Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
 • Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?
 • Czy pracownik może odpracować nadgodziny przed rozpoczęciem pracy.

10. Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika

 • Czy pracodawca musi założyć odrębną teczkę dla każdego pracownika na dokumentację z czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywać harmonogramy i grafiki czasu pracy
 • Kto ma obowiązek kontrolować harmonogramy czasu pracy sporządzone przez kadrę kierowniczą
 • Czy nadal można stosować zeszyt wyjść prywatnych
 • Wnioski o indywidualny, ruchomy rozkład, indywidualny czasu pracy , nie w aktach osobowych a pod ewidencją czasu pracy
 • Polecenie pracy w nadgodzinach
 • Wnioski pracownika o odbiór dnia wolnego za pracę w 6 dniu tygodnia
 • Gdzie i jak długo należy przechowywać listę obecności

11. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:

 • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)

Jesteś zainteresowany tym tematem?

Ten materiał i wiele więcej obejrzysz na platformie Kadry Verte.

Zostaw nam swój adres email, poinformujemy Cię o nowościach

Cenimy sobie Twoją prywatność. Nie rozsyłamy spamu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.