Dwudniowy kurs online – Specjalista ds. zasiłków

Termin: 20.02, 27.02.2024r., godz. 10:00

Czas trwania: 4H

Prowadzący: Dariusz Suchorowski

I. Dzień pierwszy – Prawo i okres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

1. Zasiłek chorobowy/wynagrodzenie chorobowe

 • obowiązkowy okres wyczekiwania z możliwością uwzględnienia poprzedniego okresu ubezpieczenia oraz sytuacje zwalniające z tego obowiązku
 • zasady liczenia 33/14 dni w przypadku pracy w jednej lub kilku szkołach naprzemiennie lub równolegle
 • rygorystyczne zasady otwierania nowego okresu zasiłkowego – jak traktować okresy nieobecności będące przerwą w okresie zasiłkowym np. zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, urlop dla poratowania zdrowia,

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

 • różnice w stosunku do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego

3. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego

 • Urlop macierzyński – osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:
  – pobyt matki w szpitalu
  – pobyt dziecka w szpitalu
  – porzucenie dziecka
  – śmierć dziecka,
  – śmierć matki
  – zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji
 • Urlop rodzicielski:
  – wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
  – długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
  – sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
 • Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
 • Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
 • Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy oraz zasady jego dzielenia przez obydwoje rodziców

4. Zasiłek opiekuńczy

 • długość zasiłku opiekuńczego nad zdrowym i chorym dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny
 • zasady liczenia dni zasiłku opiekuńczego z uwzględnieniem tzw. grona rodziny
 • dni wolne od pracy – prawo do wynagrodzenia czy do zasiłku opiekuńczego
 • sytuacje gdy inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad dzieckiem

5. Świadczenie rehabilitacyjne

 • prawo, wysokość i okres świadczenia rehabilitacyjnego
 • następstwa przerwania świadczenia rehabilitacyjnego

II. Dzień drugi – Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:

1. Wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe/ryczałt za godziny – ustalanie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania

 • brak obowiązku ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy przerwie krótszej niż miesiąc kalendarzowy,
 • ustalanie podstawy w przypadku braku 12 miesięcy ubezpieczenia – właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”
 • ustalanie podstawy w przypadku pracy równoległej u dwóch pracodawców lub u tego samego pracodawcy
 • ustalanie podstawy w przypadku zawarcie kolejnej umowy o pracę u tego samego pracodawcy

2. Sytuacje szczególne mające i nie mające wpływu na podstawę wymiaru zasiłków:

 • podwyższenie wynagrodzenia
 • składnik wynagrodzenia przyznany na czas określony
 • zmiana etatu
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę wraz z podwyższeniem wynagrodzenia
 • zawarcie kolejnej umowy z przerwą przypadającą na dzień świąteczny lub roboczy
 • jednorazowe wypłaty określonego składnika wynagrodzenia

3. Zasady postępowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków oraz sposób uzupełniania wynagrodzenia w zależności od jego rodzaju wynagrodzenia – stałe czy zmienne.

4. Inne miesięczne składniki wynagrodzenia np. premia, nagroda, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny – wpływ tych składników na podstawę wymiaru zasiłku.

5. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:

 • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.

6. Zasady uzupełniania miesięcznych składników wynagrodzenia:

 • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia
 • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.
 • zasada uzupełniania, gdy w miesiącu tego wymagającym był urlop wypoczynkowy

7. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:

 • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
 • zasady uzupełniania tych składników,
 • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
 • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,
 • sposób postępowania przy zatrudnieniu krótszym niż cztery kwartały/rok

8. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas, z uwzględnieniem zmienionej interpretacji ZUS w tym zakresie

9. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników kwartalnych i rocznych w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.

Jesteś zainteresowany tym tematem?

Ten materiał i wiele więcej obejrzysz na platformie Kadry Verte.

Zostaw nam swój adres email, poinformujemy Cię o nowościach

Cenimy sobie Twoją prywatność. Nie rozsyłamy spamu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.